Byty | Architekt Olomouc, Praha 6, pro byty, domy, nebytové prostory


Byty

Pokud se chystáte na stavební úpravy bytu, je možné, že se obejdete bez projektu. Přesto je ale dobré ujistit se u majitele (nebo u jeho zástupce), zda dokumentaci stavebních úprav bude vyžadovat. I v případě, že byt je váš a nachází se v objektu, který vlastní společenství vlastníků bytových jednotek, je na místě ujistit se u výboru společenství, zda dokumentaci vyžaduje. Má na to totiž zákonné právo. Zároveň je dobré ujistit se u úředníků na místně příslušném stavebním úřadu, zda budou nějakou dokumentaci požadovat oni. Může to být dokumentace k ohlášení stavby nebo dokumentace ke stavebnímu povolení. Pokud budete stavebně zasahovat do nosných konstrukcí, např. v panelovém domě vyřezávat část nosného panelu, nepochybně bude zapotřebí zpracovat dokumentaci ke stavebnímu povolení včetně klíčového statického posouzení.

I z jednoduchého bytu v paneláku se dá udělat docela zajímavý byt. Zde uvádíme jeden příklad z mnoha; takto upravený byt již slouží ke spokojenosti investora a jeho rodiny.

V další fázi vám pak může být užitečný náš bytový architekt. Kdo to někdy zkusil, ten ví, že není vůbec jednoduché byt kompletně zařídit, jaké podlahové povrchy zvolit, jaké barvy stěn, jaký nábytek, jaké bytové doplňky, dekorace atd.

Pokud vás zajímají další podrobnosti, naleznete je na našich stránkách specializovaných na jednotlivé projekty bytů.

Reference

Rekonstrukce bytu Národní obrany, Praha 6

Rekonstrukce bytu v pražských Dejvicích

Architektonický projekt na rekonstrukci staršího bytu v činžovním domě tradiční pražské vojenské čtvrti.

›› Technické údaje