Architektonická kancelář Izbing – Stavební projekty


Kdo jsme

Rádi bychom se Vám jako architekti představili

vizualizace díla architektonické kanceláře Izbing

Architektonická kancelář IZBING nabízí svým klientům archi-tektonické a jiné související projektové a inženýrské služby širokého rozsahu. Naším působištěm je zejména Praha a Olomouc, projekty ale realizujeme i na mnoha dalších místech.

Jako architekti děláme malé i velké projekty. Zpracováváme architektonické návrhy pro rozsáhlé uplatnění. Vytváříme architektonické návrhy, urbanistické studie, stavební projekty pro územní rozhodnutí, stavební povolení nebo ohlášení stavby, i pro realizaci stavby. Do našeho spektra patří jednotlivé byty, nebytové prostory, individuální rodinné domy, nízkoenergetické domy i pasivní domy, bytové domy a půdní vestavby. Projektujeme lokality rodinných domů, navrhujeme administrativní budovy. Při projektování se věnujeme architektuře jak novostaveb, tak i rekonstrukcí. Jsme přesvědčeni, že naše více než patnáctileté profesní zkušenosti jsou zárukou, že svěží a moderní architektonické návrhy jsou vytvářené kvalifikovaně, a tak mají vysokou užitnou a estetickou hodnotu.

S klienty spolupracujeme již při koncepci stavebního záměru, a pak samozřejmě po celou dobu jeho zpracovávání. Někdy je zadáním kontrola postupu jiného architekta či projektanta, nebo výběrové řízení na realizační firmu a následně dozor při její práci. Na tyto činnosti se zaměřujeme zejména v oblasti energeticky úsporných staveb (nízkoenergetické domy a pasivní domy). Věnujeme se inženýrské činnosti, při které zajišťujeme projednávání stavebních záměrů s úřady (tzv. inženýring). Získáme pro vás územní rozhodnutí i stavební povolení. Zajistíme odborný technický dozor staveb.

3D vizualizace plánované stavby vilového domu

Nejviditelnější částí naší práce jsou stavební projekty rodinných domů a bytů. Některé mohou být v klasické výkresové podobě. Jiné mají navíc formu 3D vizualizace, takže si i laik snadno představí, jak bude výsledná stavba vypadat a jak bude zasazena do okolního prostředí. Vedle vytváření stavebních návrhů poskytujeme také stavebně-technické konzultace a vypracováváme statické řešení staveb.

Způsob práce

Každá stavba je komplexní jako živý organizmus; proto každý projekt pojímáme komplexně. Ke každému projektu patří kromě práce architekta také stavebně-technické a statické řešení, a dále úzce spolupracujeme s projektanty elektroinstalací, zdravotechniky, plynových instalací, vytápění, požárně bezpečnostního řešení, dopravního řešení apod. Každému stavebnímu projektu věnujeme v rámci sjednaného projektování maximální péči.

Zastáváme ten názor, že architekt má umět nejen navrhnout esteticky pěkný byt, dům, stavbu; musí taky rozumět tomu, jak se staví, z čeho se staví, „jak voní malta“. Architekti musí na stavbu chodit, musí jí znát, musí bdít, aby do ní stavbaři vdechli zamýšleného architektonického ducha. Tomu se běžně říká autorský dozor. Znáte nějakého takového architekta? My o takový přístup jako architekti usilujeme.

vizualizace stavby moderního domu

Protože nás zajímá pouze špičkový výsledek, zpracováváme projektovou dokumentaci zejména v sofistikovaném programu Archicad firmy Graphisoft, jenž používají mnozí architekti, kterých si vážíme, a samozřejmě v programu AutoCAD firmy Autodesk.

Interaktivní vizualizace při práci s modelem stavby i interiéru považujeme za nezbytný standard, který mají architekti klientům poskytnout. Náš názor je ten, že nejlepší architektura vzniká ve spolupráci: na jedné straně Vy jako ti, kdo budou stavbu užívat, a na druhé straně my jako architekti.

Nejsme plátci DPH, což je pro běžného klienta příznivé. Naše architektonická kancelář je vám k dispozici. Kontaktujte nás.

Přehled základních certifikací, atestací a odborných osvědčení najdete v rubrice Kontakt.

Architektura, která má jedinečného ducha

Ke každé stavbě přistupujeme individuálně, protože každý pozemek je jiný, každé místo je jiné, každý stavebník je jiný. Jsme toho názoru, že pouze takto může vzniknout dům „šitý na míru“. I s typovým projektem rodinného domu je třeba pracovat s ohledem na místo, kde má dům stát, i na člověka, který tam bude bydlet.