Architektura a stavební projekty pro domy, byty, vestavby


Kontakt

Architektonická kancelář Izbing

Ateliér Olomouc
K Posluchovu 579
783 65 Mariánské Údolí
tel.: +420 604 367 624
e-mail: izbing@izbing.cz

Fakturační adresa
K Posluchovu 579
783 65 Mariánské Údolí
tel.: +420 604 367 624
e-mail: izbing@izbing.cz

IČ: 14896150
DIČ: CZ6309290779

Certifikace a osvědčení

Jsme držiteli řady odborných osvědčení, které jsou součástí našich garancí.

Osvědčení o autorizaci:

ing. Michal Izbický – osvědčení o autorizaci ČKAIT

Osvědčení o autorizaci číslo 24351, které vydala Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), podle zákona č. 360/1992 Sb. – Ing. Michal Izbický je podle tohoto osvědčení autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby. V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem 0008566 a je také oprávněn používat autorizační kontrolní razítko.

Certifikáty odbornosti:

Certifikát odbornosti pro Ing. Michala Izbického

Certifikát odbornosti ČKAIT prokazuje, že Ing. Michal Izbický v letech 2004–2006 absolvoval II. cyklus celoživotního vzdělávání autorizovaných osob.

Certifikát odbornosti ČKAIT pro ing. Michala Izbického

Certifikát odbornosti ČKAIT prokazuje, že Ing. Michal Izbický v letech 2007–2009 absolvoval III. cyklus celoživotního vzdělávání autorizovaných osob.

Program Zelená úsporám:

Osvědčení ČKAIT Zelená úsporám

Osvědčení ČKAIT o absolvování kontrolního semináře k programu Zelená úsporám.

Certifikát Centra pasivních domů:

Certifikát z Centra pasivního domu pro Ing. Michala Izbického

Certifikát, který vydalo Centrum pasivního domu v Brně. Ing. Michal Izbický absolvoval rozsáhlý odborný kurz se zaměřením na standardy pasivního domu, konstrukce, izolace, omezování tepelných mostů, okna pasivních domů, TZB, větrání a rekuperace, ekonomiku pasivních domů (včetně dotací) a další související témata.

Certifikáty o pojištění:

Certifikát o pojištění u ČSOB pro Ing. Michala Izbického

Certifikáty o pojištění potvrzují, že Ing. Michal Izbický je jako autorizovaná osoba pojištěn pro případ své profesní odpovědnosti za škodu. Konkrétní údaje na vyžádání.


Řádný zápis v Živnostenském rejstříku dle zákona č. 344/2007 Sb.: Ing. Michal Izbický, provozovatel a vedoucí architektonické kanceláře IZBING, je zapsán v Živnostenském rejstříku na úřadě č. 310006 – Úřad městské části Praha 6, č.j. MCP6 094368/2010. Den vzniku oprávnění: 2. 8. 2000.